Hart voor Hilversum Nieuws

Slechts 3 gesprekken waren er voor nodig om D’66 te doen besluiten niet verder te willen met Hart voor Hilversum. Over veel punten konden we overeenstemming vinden: de inrichting van de nieuwe zorgtaken, beter omgaan met de bebouwing van Hilversum, burgerparticipatie en het opknappen en vergroenen...

Continue Reading...

De bewoners en omwonenden van de Diependaalselaan hebben er genoeg van en willen dat er onmiddellijk iets gebeurt aan de alsmaar toenemende verkeersstroom op de Diependaalselaan. Luchtvervuiling, veiligheid en geluidsoverlast zijn hier in het geding.

Deze mensen hebben zich verenigd in een werkgro...

Continue Reading...

Hart voor Hilversum dankt al haar kiezers voor hun stem en het vertrouwen. We nemen dit vertrouwen bijzonder serieus en zullen daar de komende vier jaar verantwoord mee omgaan.

Tijdens de campagne hebben we 1.000 violen in het centrum opgehangen om te laten zien dat je soms niet zoveel moet praten...

Continue Reading...

HILVERSUM - Na een motie van Hart voor Hilversum, ingediend met GL en CU, sprak de raad zich unaniem uit tegen natuurbegraven op de Hoorneboegse hei. De commerciële partij ziet er nu vanaf! Wie denkt dat de gemeenteraad van Hilversum weinig te vertellen heeft, zit er naast. De 37 raadsleden bepalen...

Continue Reading...

HILVERSUM - De VVD laat op haar site zien dat de schulden licht dalen. Maar ze verdoezelen dat ze daarnaast nog 24 miljoen euro structureel rood staan!

Het is verkiezingstijd. En natuurlijk wil de VVD graag kunnen laten zien dat ze de financiën op orde hebben. Op hun site tonen ze dat eind 2012 d...

Continue Reading...