PERSBERICHT

Hilversum, 19 september 2018

Nelleke Schenkkan interim voorzitter van Hart voor Hilversum

Nadat het voltallige bestuur van hart voor Hilversum op 6 september jl. was afgetreden is fractievoorzitter Jan Slingerland, mede namens zijn fractie en andere leden van Hart voor Hilversum direct op zoek gegaan naar een nieuw interim bestuur voor Hart voor Hilversum. Deze zoektocht heeft erin geresulteerd dat oud raadslid en oud- wethouder van Wijdemeren, Nelleke Schenkkan zich bereid heeft verklaard de functie van interim voorzitter van Hart voor Hilversum te vervullen.

Daarnaast nemen het raadslid Ria de Jong en partijlid Eduard Metz, ook deel in het nieuwe bestuur en is inmiddels ook een nieuwe ledenadministrateur/penningmeester gevonden. Tenslotte zal het interim bestuur worden gecompleteerd door twee personen, die zich al wel bereid hebben verklaard om de partij bestuurlijk te herstructureren, maar met wie nog goede werkafspraken moeten worden gemaakt.

De nieuwe voorzitter en de leden van het interim bestuur volgen binnenkort een introductieprogramma en hebben als belangrijkste doelen om een nieuwe algemene ledenvergadering uit te schrijven en voorafgaande daaraan de partij bestuurlijk te herstructureren en daarbij de communicatie met de leden en de fractie te verbeteren.

De keus voor Nelleke Schenkkan is opvallend omdat met haar veel politieke en bestuurlijke ervaring wordt ingebracht, terwijl zij ook lokaal en regionaal bekendheid geniet en daarnaast op de hoogte is van actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. Nelleke Schenkkan heeft zich inmiddels aangemeld als lid van hart voor Hilversum, woont in Bussum en werkt in deeltijd als wijkverpleegkundige in Hilversum-Zuidoost en is daarnaast ambtenaar in Beemster, in de functie van Coördinator Sociale Infrastructuur en tegelijkertijd maakt zij in Purmerend deel uit van het voortraject in het verbindingsteam voor de voorgenomen fusie met Beemster.

Tijdens de wekelijke fractiebijeenkomst gaven de aanwezige fractieleden aan, blij verrast te zijn met Nelleke als interim partijvoorzitter en zien zij uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking met deze ervaren bestuurder en politica.

Jan Slingerland

Previous Post